Energibesparing

Energieffektivisering vid stambyte”Energibesparing vid stambyte – en smart investering.”

De flesta av oss arbetar med att sänka våra energikostnader. En del av oss arbetar mer än andra och som ägare av en villa, en bostadsfastighet eller ett helt fastighetsbestånd kan en energibesparing göra stor skillnad.

Hur uppnår man bäst resultat? För fastighetsägare är det ofta ett gyllene tillfälle att i samband med stambyten, underhållsåtgärder och renoveringar, även se över sina möjligheter till energieffektivisering. För att få en så bra totalekonomi som möjligt gäller det att belysa de olika åtgärder som står till buds. I första hand gäller det att kunna räkna hem affären, det vill säga, din investering kontra den besparing du kan uppnå. Att se till hela projektet och hela kedjan är grunden för en effektiv energibesparingsplan där totalekonomin samt ett bättre inomhusklimat och renare miljö är avgörande faktorer.

Hur går en energieffektivisering till?

  • Vi ser över tätning kring befintliga fönster och dörrar, tätning mellan karm och båge
  • Behöver man byta ut fönstren till lågenergialternativ?
  • Man ser över tilläggsisolering – är väggarna tillräckligt isolerade?
  • Ventilationssystemet, hur är det dimensionerat och hur fungerar det i praktiken?
  • Värmesystemet, är radiatorerna tillräckliga, finns fungerande termostater, vinner man på att byta till annan uppvärmning?

Frågorna är många och bäst lämpad att svara på dessa frågor är att kontakta en konsult med energibesparing som specialitet.

Vi på Kungälvs Rörläggeri AB har alla de specialister som krävs för att genomföra en effektiv energibesparing. Tillsammans med våra erfarna specialister hjälper vi er genom hela processen för att nå våra gemensamt uppsatta mål. Vi tar naturligtvis på oss hela entreprenaden ifall ni önskar det.

Välkommen att kontakta oss – det tjänar ni på.