Projektering VVS

”En värdeskapande affärspartner med rejäla muskler”

VVS är ett brett teknikområde som innefattar bland annat värme, ventilation, komfortkyla, inomhusklimat, sanitet och mycket mer.

Med VVS-projektering skapar man en bra helhetsbild av behoven och samordnar alla system. Den här komplexa uppgiften ska säkerställa att alla komponenter är dimensionerade för att möta både dagens och framtida behov – till rätt kostnad och rätt energiförbrukning.
Genom en väl utförd VVS-projektering får man inte bara ett behagligt inneklimat, man bygger även in goda rutiner och system för att enkelt och smidigt kunna reglera, serva och underhålla. Målet är att de som vistas i och använder byggnaden inte ska behöva tänka så mycket på sitt inneklimat, allt ska bara fungera.

Sedan 1933 erbjuder Kungälvs Rörläggeri AB, privatkunder, företagskunder samt kommun och landstingskunder en helhetslösning inom rörinstallationer – allt från entreprenader till service och jour. Känn trygghet i att anlita en av Sveriges största privatägda rörinstallatörer. Vi har samlat alla de resurser och den kapacitet som krävs för större VVS-projekt under samma tak och visar gärna upp våra referenser. Hög servicegrad och kvalitet är ledord för oss och vi är mycket noga med att alla normer och branschregler följs i samtliga led.

Vi är i dag ca. 200 anställda och utför entreprenader över hela Sverige, service och reparationsarbeten huvudsakligen i Västra Götaland, Stockholm och Malmö.

Att vi är en del av Are-Gruppen stärker våra muskler ytterligare.

Specialitet
Vår specialitet inom stora entreprenader är nybyggnation och renovering av kontors- och industrifastigheter.

Våra serviceavdelningar har idag serviceavtal med de flesta större fastighetsbolag inom sina områden.

Låter detta intressant är du välkommen att kontakta oss för ett möte.

Vi har filialer i:

  • Borås
  • Gårdsten
  • Göteborg
  • Jönköping
  • Kungälv
  • Malmö
  • Stenungsund
  • Stockholm