Luftvärmepump – Installation och service

Luft/luftvärmepump – Det perfekta komplementet

För dig som redan har en värmekälla men känner att du behöver komplettera denna för att sänka dina uppvärmningskostnader, då kan en luft/luftvärmepump vara det perfekta komplementet. På köpet kan du få ett bättre inomhusklimat.

Fördelar med en luftvärmepump

En Luft/luftvärmepump kostar inte lika mycket som de andra värmekällorna och har dessutom en låg monteringskostnad då den är lätt att installera. En luftvärmepump är till skillnad från de andra värmekällorna reversibel vilket gör att du kan använda den som luftkonditionering på sommaren. Har du problem med fukt inomhus så kan en luft/luftvärmepump hjälpa dig att torka ut. Har du inget vattenburet värmesystem så är en Luft/luftvärmepump det bästa alternativet att hjälpa upp ditt övriga värmesystem. Den använder luften som uppvärmning och luften är ju som bekant gratis, luften avger heller inga avgaser varför en luft/luftvärmepump är mycket miljövänlig.

Så fungerar en luftvärmepump!

En Luft/luftvärmepump och för all del andra värmepumpar fungerar i princip på samma sätt som ett kylskåp, fast tvärt om. Medan kylskåpet tar överskottsvärmen inifrån skåpets hölje så tar en luft/luftvärmepump sin energi från utomhusluften. Luften sugs in i en värmepump och möter där ett slutet system av rör med vätska i (ett köldmedium som är en vätska och som kan förvandlas till gas). Köldmediumet kokar då trycket är lågt, vanligtvis vid -30 grader i värmepumpens utomhusdel. En kompressor inmonterad i utomhusdelen skapar ett lågt tryck och vätskan kokar. När kokning sker upptas värmeenergin från utomhusluften och köldmedium cirkulerar runt i detta system och förångas och avger samtidigt värme som överförs till husets cirkulerande inomhusluft.

Hur stor effekt ger en luftvärmepump?

Effektmässigt kan man säga att för varje kWh som används för att driva en luft/luftvärmepump ökar värmen normalt cirka två till tre kWh värme till huset. En luft/luftvärmepump klarar att värma ytor upp till 180 m2

Du kan fjärrstyra din luftvärmepump via en app från din smarta mobil så att du själv bestämmer vad du vill ha för temperatur inne när du kommer hem.

Kungälvs Rörläggeri AB är specialister på luftvärmepumpar. Vi vet i vilka hus de kommer att fungera bäst och vi kan vägleda dig och hjälpa dig genom hela processen. Hör av dig till oss -det kommer att löna sig!

Vi har filialer i:

  • Borås
  • Gårdsten
  • Göteborg
  • Jönköping
  • Kungälv
  • Malmö
  • Stenungsund
  • Stockholm

HERO - Hjälten som värmer din vardag!