Luftvattenvärmepump – installation och service

Luftvattenvärmepump – det bekväma alternativet

Att installera en luftvattenvärmepump är för många det bästa alternativet för villans eller lokalens uppvärmning.

Miljövänlig och driftsnål uppvärmning

En luftvattenvärmepump är en mycket miljövänlig värmekälla. Den använder utomhusluften som uppvärmning, och luften är ju naturens förnybara energikälla med minimala CO2-utsläpp och är dessutom kostnadsfri. Luftvattenvärmepumpens höga verkningseffekt gör att din investering av en luft/vattenvärmepump snabbt tjänar in sig och ger dig en trygg försörjning av värme och varmvatten tryggt och miljövänligt. Enligt Vattenfalls reklam så kan du spara 50-60 % i uppvärmningskostnader av ditt hus värme- och varmvattenbehov. Nibe har gått ännu längre och säger upp till 70 %!

Enkel och smidig drift

Många uppskattar också att det är så bekvämt, du behöver inte göra något själv mer än att höja eller sänka värmen, du kan lämna huset under längre perioder utan att behöva tänka på din värme. Moderna luftvärmepumpar kan du reglera genom en app i din Smartphone så att när du är borta kan ändra temperaturen när svärmor kommer på besök om några timmar!

Hur fungerar en luftvattenvärmepump?

Utomhusluften sugs in i en värmepump och möter där ett slutet system av rör med vätska i. Denna vätska är en speciell då den blir till gas vid mycket låg temperatur. Med en kompressor ökar man sedan trycket i vätskan och då höjs värmen avsevärt. En kondensor (värmeväxlare) ser till att värmen som alstras ”går ut” till husets värmesystem och tappkranar. Köldmediet återgår återigen till vätska, beredd att på nytt förvandlas till gas som blir redo att hämta ny värmeenergi.

Vi på Kungälvs Rörläggeri AB har under årens lopp installerat många luftvattenvärmepumpar och kan med fog kalla oss riktiga specialister på området. Om du hör av dig till oss och berättar vad du har för värmekälla idag kan vi snabbt räkna ut hur mycket du kan spara och hur snabbt din investering kan tjänas in. Ifall du har tänkt installera en luftvattenvärmepump i ett nybyggt hus så kan vi lika snabbt informera dig om vad dina uppvärmningskostnader kommer att hamna på.

Vi har filialer i:

  • Borås
  • Gårdsten
  • Göteborg
  • Jönköping
  • Kungälv
  • Malmö
  • Stenungsund
  • Stockholm