Jordvärmepump – installation och service

Jordvärmepump – en energismart investering

Jordvärme, även kallad markvärme eller ytjordvärme, bygger på samma princip som bergvärme och sjövärme, dvs en slang förs ner i jorden (istället för i berget eller sjön) och fungerar ungefär som horisontal bergvärme.

Jordvärmepumpen används för att hämta lagrad solenergi ur jordlagret via vätska i en slang – kollektorslangen – som oftast tillverkas i polypropenplast. Kollektorslangen är fylld av brinevätska (en vätska som leder värme), som består av vatten blandat med en slags kylarvätska för att förhindra frysning vid låga temperaturer. Kollektorslangen grävs ner till mellan 1 meters och 1,5 meters djup.

Fördelar med jordvärme

Med en jordvärmepump undviker man den ibland kostnadskrävande bergborrningen, men man kan istället få räkna med andra kostnader som exempelvis att plantera om det område där nedgrävningen skett, kanske en vackert bevuxen tomt. En annan sak man bör ha med i beräkningen är att eftersom det är jorden själv som står för energin och det översta lagret jord inte kan ta upp och lagra lika mycket energi som t e x en berggrund, behövs en ganska stor yta. Man beräknar att det behövs ca 600 kvadratmeter eller mer för en normalstor villa.

Nackdelarna med jordvärme?

Jordvärme är känsligt för köld och tjäle. Norr om Dalälven kan det i många fall vara direkt olämpligt att installera jordvärme på grund av att det där är ganska vanligt med kraftigare förändringar när vinter blir till sommar. Det kan bildas resningar av att tjälen höjer marken kring slangen och skapar ett ojämnt ytskikt oavsett om den ligger under stenplattor eller gräs. En annan sak man bör ta hänsyn till är att marktemperaturen sänks av jordvärmesystemet vilket skulle kunna leda till att träd och växter tar skada eller växer sämre om man inte i förväg planerar noggrant för detta. Ytterligare sak som du behöver ha med i beräkningen är att installation av jordvärme är tillståndspliktig.

Därför bör du välja jordvärme

Alla har inte en sjö i anslutning till sin tomt och att hitta ner till berget kan ibland vara allt för kostnadskrävande, speciellt i ett område där det finns djupa bergsfickor. Då är jordvärme ett bra alternativ. Ett senare problem men ändå värt att ta upp är byte eller uppgradering av värmesystem. Systemet för jordvärme är inte lika krångligt som för bergvärme vilket man tjänar på när det väl är dags för byte. Urvalet av jordvärmepumpar är stort eftersom de fungerar lika bra och är av samma typ som för sjö- och bergvärmepumpar.

Vi kan jordvärme!

Kungälvs Rörläggeri AB har lång erfarenhet av att projektera, leverera och installera jordvärme som energigivare. Vi vet när du ska använda det ena eller det andra alternativet och hur du undviker problem med din värmeanläggning. Självklart finns vi till för dig, både när du går i tankarna att ta ett beslut såväl som vid själva entreprenaden. Slå oss gärna en signal eller skicka ett mejl så förklarar vi närmare!

Vi har filialer i:

  • Borås
  • Gårdsten
  • Göteborg
  • Jönköping
  • Kungälv
  • Malmö
  • Stenungsund
  • Stockholm