Värme – Värmepumpar och värmeinjustering

Värmepumpar och värmeinjusteringarEnligt Wikipedia 2015-10-15 är värme, eller värmemängd ett begrepp inom termodynamiken som beskriver den energiöverföring som sker mellan två system till följd av en temperaturdifferens.

För oss är värme att må bra, att få den optimala temperaturen i kontoret, huset eller lägenheten där vi arbetar, kopplar av eller sover.

Detta ställer stora krav då många personliga olikheter såsom ålder, aktivitet, sömn och cirkulation, allt spelar in. Det optimala är att du inte ska behöva tänka på värme, allt ska fungera automatiskt. Naturligtvis kan detta uppnås med en mängd olika slags värmekällor och tekniker. Ifall du redan har en bra värmeanläggning så kan denna behövas en värmejustering. Dessutom behöver alla värmekällor service, radiatorer behöver luftas och termostater behöver kontrolleras och ibland bytas ut. Det är heller inte ovanligt att vissa värmekällor kan behöva en komplettering för att uppnå önskad trivsel.

För att göra det enklare för dig att bilda dig en uppfattning har vi tagit fram några av de vanligaste värmekällorna så att du kan sätta dig in i vad de har för olika fördelar och i vissa fall nackdelar. Under de 80 år vi har funnits så har vi arbetat med allt från direktverkande el, oljepannor, pellets, torv, solvärme till dagens sofistikerade värmepumpar. Saknar någon eller några värmekällor så hör av dig så berättar vi mer om dessa.

Värmeinjustering
Värmepumpar
Luftvärmepump
Luftvattenvärmepump
Bergvärmepump
Jordvärmepump