Kvalitet och miljö

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vi drivs som en effektiv och kundfokuserad organisation där våra medarbetare och vår natur, lika väl som våra tillgångar och vårt varumärke, alltid skall skyddas.

Vi erbjuder kunden den bästa helhetslösningen med en teknisk innovation i framkant. Våra kunder ska bemötas med nyfikenhet och få ett professionellt och kvalitetssäkrat arbete utfört.

Vår strategiska inriktning ska vara hållbar och vår arbetsmiljö ska vara säker och stimulerande. Vårt arbetsklimat ska kännetecknas av respekt för individen.

 

Certifierat verksamhetssystem

Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015 (Kvalitet) och ISO 14001:2015 (Miljö) av Inspecta Sertifioiniti Oy. Vårt systematiska arbetsmiljöarbete är uppbyggt i enlighet med AFS 2001:1 och bygger på att våra medarbetare ska känna sig delaktiga och utvecklas i sitt arbete, samt känna gemenskap inom hela företaget.

För mer information kontakta:

Ida Nylander
KMA-Chef
0728-57 34 73
ida.nylander@are-group.se