1 juli 2024 14:41

Vi rustar för framtiden - med ett breddat erbjudande som möter marknaden

Inom Företaget har vi redan idag ett attraktivt erbjudande samtidigt som vi ser en ökad efterfrågan av ett bredare utbud än de tjänster vi erbjuder idag. Därför kommer vi den närmaste tiden att investera och utveckla vår verksamhet så att vi kan leverera ett breddat, multidisciplinärt, erbjudande till både befintliga och nya kunder.

Företaget har under en längre tid haft såväl ekonomiska som operativa utmaningar. Det är en kombination av olika faktorer i vår omvärld som bidragit till den tuffa situationen de senaste åren. Men nu lämnar vi de tunga åren bakom oss. Nu tittar vi framåt.

"Efter att ha lyssnat på våra kunder i kombination med vår snabbföränderliga omvärld har det blivit tydligt för oss att vi behöver tänka nytt. Vi behöver arbeta smartare och stärka och bredda vårt erbjudande. Nu kraftsamlar vi och rustar för framtiden med ett helhetserbjudande till både befintliga och nya kunder", säger Peter Ramstedt, vd Företaget.

Företagets finansiellt starka ägare ser långsiktigt på sitt ägarskap. De väljer nu att kliva in finansiellt och skapar därmed förutsättningar för Företaget att utveckla och anpassa verksamheten utifrån kundernas och marknadens efterfrågan. Det nya multidisciplinära erbjudandet kommer förutom rörläggeri att omfatta bland annat ventilation, kyla och facility management. Under 2024 kommer tjänsteutbudet även att kompletteras en tjänst kopplad till hållbarhet med fokus på energieffektivitetsprojekt, fjärrstyrning och byggnadsautomation.

"Vi behöver gasa och bromsa samtidigt. Dag har vi en situation där det i vissa delar av verksamheter råder arbetsbrist och ett antal medarbetare behöver därför tyvärr lämna oss. Samtidigt är det glädjande att vi inom andra delar av verksamheten nu påbörjar arbetet med att växla upp och rekrytera såväl nya ledare som medarbetare för att bygga den organisation som krävs för att kunna leverera på vårt nya utökade erbjudande", säger Peter Ramstedt.

Parallellt med arbetet att bredda erbjudandet gör Företaget under hösten en översyn av varumärket. Syftet är att varumärket bättre ska representera och associeras med det nya helhetserbjudandet.