« Tillbaka

Kungälvs Rörläggeri får nya ägare

Kungälvs Rörläggeri får en ny ägare i det finska familjeföretaget Are

Finlands ledande företag inom fastighetstekniska installationer Are expanderar till Sverige och köper familjeägda Kungälvs Rörläggeri. Kungälvs Rörläggeri är ett ledande rörentreprenad- och serviceföretag i Göteborgsregionen med omkring 240 anställda. Företaget fortsätter sin verksamhet som en självständig del av Are-koncernen under varumärket Kungälvs Rörläggeri.

Kungälvs Rörläggeri finns på sju orter i Sverige, Kungälv, Göteborg, Stockholm, Malmö, Borås, Stenungsund och Gårdsten. Förutom sina egna gedigna kunskaper om rör har Kungälvs Rörläggeri även dotterbolaget Inter El, som utför elinstallationer i Göteborgsregionen och som har omkring 20 anställda.

Företagets nya ägare Are är branschledande i Finland och har ingen tidigare verksamhet i Sverige. Båda företagen är familjeägda och har en lång, framgångsrik historia. Are har funnits i 105 år och Kungälvs Rörläggeri i 85 år.

AREs VD Heikki Pesu poängterar att företagsköpet inte kommer att påverka personalen eller medföra några förändringar i den operativa ledningen. Kungälvs Rörläggeri kommer även i fortsättningen att ledas från Sverige.

– För oss var det viktigt att få en ägare som vill utveckla verksamheten och skapa tillväxt på lång sikt och med lokala styrkor. Eftersom Are är ett familjeföretag förstår de våra värderingar. Tillsammans kommer Are och Kungälvs Rörläggeri att bli en viktig aktör i Norden, vilket öppnar upp helt nya möjligheter för både vår personal och våra kunder, säger Thomas Andersson, styrelseledamot, Kungälvs Rörläggeri.

Kungälvs Rörläggeri har under de senaste åren utökat sin verksamhet bland annat i Stockholm och Malmö.

– Jag är glad över att vi genom företagsförvärvet får en möjlighet att fortsätta växa tillsammans med Are. Vi kommer att ha ett stort behov av ny arbetskraft allteftersom vi utvidgar vår verksamhet, konstaterar Ulf Andersson, verkställande direktör för Kungälvs Rörläggeri.

Are har uppemot 3 000 anställda på 25 orter i Finland och S:t Petersburg, Ryssland. Företaget erbjuder allt inom fastighetsteknik, från projektering till implementering, idrifttagning, kontinuerligt underhåll och modernisering.

– Vi är mycket imponerade av kunskaperna hos personalen på Kungälvs Rörläggeri och siktar på att utöka vår verksamhet ytterligare i Sverige. I framtiden vill vi erbjuda alla tekniska tjänster för fastighetens hela livslängd även i Sverige, berättar AREs VD Heikki Pesu.

Kungälvs Rörläggeri omsatte omkring 440 miljoner kronor år 2017. AREs omsättning år 2017 ökade till 3,8 miljarder kronor. Företagens totala omsättning för 2018 beräknas bli 4,5 miljarder kronor. Företagen har tillsammans omkring 3 140 experter på husteknik. Are är ett finskt företag och ingår i Conficap-koncernen. Kungälvs Rörläggeri kommer fortsatt att ingå som ett medlemsföretag i Comfortkedjan.

 

Mer information:
Are Oy

Kungälvs Rörläggeri AB
Thomas Andersson, delägare
thomas.andersson@kungalvs-ror.se
+46 (0)70 419 08 91

Are Oy
Heikki Pesu, VD
kontakt: Maiju Nupponen, kommunikationschef
maiju.nupponen@are.fi
+358 (0)40 300 5995