Framtidens VVS-teknik

Framtidens vvs-teknikHur ser framtidens VVS-projekt ut? Alltid svårt att sia om framtiden för det har inte hänt ännu men vi vill gärna förmedla vart utvecklingen är på väg i vår bransch!

När man planerar ett VVS-projekt måste man alltid utgå från fundamentala regler. Vi arbetar för att uppnå varma bostäder och lokaler, rent vatten från kranen och väl ventilerade rum. Det är inget nytt i det, så har det varit och så kommer det alltid att förbli men metoder att uppnå detta kommer att skilja sig åt avsevärt i framtiden.

Tekniskt går vi över till en mer webb-baserad smartare teknik i nya VVS-projekt så att dessa kan styras på ett ännu enklare sätt. Framtidens projekt medger att den som övervakar systemen kan ta emot information samt styra inomhusklimat och vattenkvalitet från stationära datorer, läsplattor och laptops. Behovet av att ha speciella övervakningscentraler minskar därför och flexibiliteten ökar. Det har vi redan börjat med i idag och det nya är att i framtiden kommer allt att kunna styras via appar i smarta mobiltelefoner och klockor exempelvis iPhone och Apple watch.

I framtiden styrs även allt mer i privatboendet av smarta telefoner och klockor. Att kunna stänga tillflödet till tvätt och diskmaskin med hjälp av en app är ju både enkelt och bekvämt och sparar många oroliga sömnlösa timmar. Den tekniken finns redan idag för kylskåp och frysar men kommer även innefatta klimat, vatten och värme i morgon.

Vi ser även en stor efterfrågan på mer lättstyrda individanpassade VVS-lösningar. Behovet kan uppstå då t e x tonåringar i en ungdomsgård sannolikt inte behöver samma inomhustemperatur som mer stillasittande åldringar i äldreboendet en våning ned. Denna teknik finns redan på flera hotell och kommer att bli än mer utbredd.

Styrning och återanvändning av förbrukad energi till exempelvis snö och issmältning kommer också att öka. Grundtanken kommer att vara att ingen resurs får gå till spillo. Vår egen kroppsvärme och värmen som exempelvis glödlampor och maskiner alstrar ska kunna användas ännu bättre än i dag. För att uppnå det ser vi byggnadsmässigt en trend av att mer isolering och klimatspärrar används på ett bättre sätt. Och VVS- projekten hänger på den utvecklingen.

Material: vi märker att utvecklingen går mer och mer åt elektronik samt förnyat och återvunnet material. Kravet att kunna återanvända allt material ökar för varje dag. Vi ser också att effektivare byggmetoder, med krav på framför allt billigare hyror i nyproducerade bostäder ställer nya utmaningar på VVS-projekten. VVS-material förväntas hålla längre och tillverkas i större serier till lägre kostnader.

Uppvärmning i framtiden verkar gå åt att mer och mer använda el. Fossilt bränsle till uppvärmning blir otänkbart och det blir för dyrt att exempelvis ansluta glest belägna småhus till fjärrvärme. El verkar också vara det energislag som klarar framtidens utmaningar bäst då den går att producera på så många och allt mer effektiva sätt. Trenden visar att vi vill hålla koll på förbrukning och anpassa uppvärmningen efter effektläget och elpriserna. Husets värmeanläggning styrs i framtiden automatiskt efter hur gynnsamma driftkostnaderna är under dygnet.?Förmodligen kommer vi att ha flera olika värmekällor att tillgå och våra smarta styrsystem kommer hjälpa till så att vi kan använda ”rätt värmekälla vid rätt tidpunkt”.

Vi på Kungälvs Rörläggeri AB tycker att det här är mycket spännande! Vi följer alla innovationer och trender med nyfiken optimism och vågar påstå att vi bidrar till det moderna projektarbetet i vår bransch! Tillsammans med arkitekter och ingenjörer leder vi trender framåt. Vi har redan projekterat framtidens hus, se referensobjekt. Vi har haft en tät dialog med de som producerat och utvecklat dessa projekt, allt för att skaffa oss de erfarenheter som krävs för att kunna verkställa framtidens VVS-projekt.